ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه در سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین صورت گرفت

ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه در سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین؛ آرش رشوند آوه، مدیرعامل این سازمان ضمن اعلام این خبر گفت: ممیزی بازبینی نوبت اول سیستم مدیریت یکپارچه IMS (Integrated Management System) با حضور نمایندگان شرکت پیشگامان ایده‌های نوین انجام شد.

وی افزود: درسیستم مدیریت یکپارچه، چندین سیستم مدیریت در یک سازمان در کنار هم قرار می گیرند و فرآیندهای سازمانی همزمان کنترل و مدیریت می شوند.

رشوند آوه بیان کرد: ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ،ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵  و OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ به ترتیب مربوط به مدیریت کیفیت، مدیریت زیست‌محیطی و مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی می‌شود.

وی ادامه داد: استاندارد ISO ۹۰۰۱، کیفیت خدمات را تحت تاثیر عملکردها و فرآیندهای انجام یافته و در بخش‌های مختلف یک سازمان می‌داند. بر همین  اساس، تمام فرآیندهایی که بر کیفیت، تاثیر می‌گذارد بر پایه مطالعه و بررسی عمیق، شناسایی و مکتوب می‌شود و پس از انطباق با نیازمندی‌های استاندارد، در هر سازمان، درک شده، به اجرا درآمده و با اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی به سوی بهبود مستمر ارتقا می‌یابد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در قالب استاندارد ISO ۱۴۰۰۱، هر سازمان‌ ضمن انطباق با تمام قوانین و مقررات زیست محیطی ملی، اهداف کلان و خردی را برای بهبود مستمر سیستم تعریف می‌کند و با پایش و اندازه‌گیری‌های مداوم، به تدریج نه تنها اثرات و جنبه‌های زیست- محیطی فعالیت‌های خود را تحت کنترل درمی‌آورد، بلکه از دیدگاه‌های دیگر، مرزهای سیستم خود را ارتقا می‌دهد و موارد جدیدی که می‌تواند بر آنها تاثیرگذار باشد، پوشش می‌دهد.

وی اضافه کرد: استاندارد OHSAS مباحثی مربوط به مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را پوشش می‌دهد که با عناصر موثر این سیستم مرتبط باشد و به سازمان‌ها در راستای کسب اهداف ایمنی، بهداشت و سلامت کمک می کند.

گفتنی است؛ از جمله واحدهای ممیزی شده در سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین می‌توان به مدیریت ارشد، معاونت فنی و اجرایی، امورقراردادها، انفورماتیک، روابط عمومی، آموزش، سایت عملیاتی سبزه‌میدان و نماینده مدیریت اشاره کرد.

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات