طرح سامانه هوشمند اندازه گیری دبی کانال پای پل کرخه خاتمه یافت

طرح سامانه هوشمند اندازه گیری دبی کانال پای پل کرخه خاتمه یافت

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان از عملیاتی شدن طرح پژوهشی سامانه هوشمند اندازه گیری دبی کانال پای پل کرخه در شبکه آبیاری کرخه شمالی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه آبیاری دز "یعقوب کرمی" گفت: این طرح در حوزه شبکه آبیاری کرخه شمالی به منظور اندازه گیری دبی بصورت دقیق و آنلاین ودسترسی به میزان دبی در بازه های زمانی روزانه، ماهانه و سالانه با استفاده از دستگاه دبی سنج و نرم افزار جانبی به انجام رسیده است. وی افزود: دستگاه طراحی شده قادر است با استفاده از نرم افرار مربوطه، تغییرات دبی را همزمان با تغییر در مقدار جریان و سطح آب ثبت نموده و گزارش نماید. کرمی دیگر ویژگی این طرح را ارسال اطلاعات بدست آمده از دستگاه از طریق پیامک یا ایمیل عنوان کرد و گفت: در ابتدای کانال پای پل و محل نصب دستگاه دبی سنج، نمایشگرالکترونیکی نیز جهت ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات