نشست شهرداران استان زنجان با مدیران سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و وزارت کشور برگزار شد

نشست شهرداران استان زنجان با مدیران سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و وزارت کشور برگزار شد

نشست معاون امور شهرداری ها و مدیران کل دفاتر حراست و پدافند غیرعامل و ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگوئی و نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مدیرکل دفتر امور شوراهای وزارت کشور با شهرداران استان زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور، دراین دیدار که چهارشنبه ۲۹ خرداد تشکیل شد، آخرین برنامه ها و تصمیمات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و حوزه معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و موضوعات مرتبط با شهرداریها که در قانون بودجه سال ۹۸ درج شده برای حاضران تشریح شد.

در ادامه این نشست موضوعات مرتبط با نحوه ارزیابی عملکرد شهرداریها، مباحث مربوط به بازآفرینی شهری،‌ مدیریت پسماند، فضای سبز و مباحث مرتبط با اسناد آسیب شناسی شهرداری ها برای حاضران تشریح و به پرسشهای شهرداران پاسخ داده شد.

در این نشست حسین رجب صلاحی معاون امور شهرداری ها، حمیدرضا موفق مدیرکل حراست و پدافند غیرعامل، رضا نگهبان مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگوئی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و صمیمی مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور حضور داشتند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات