برگزاری دومین جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی استان مازندران

برگزاری دومین جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی استان مازندران

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات