رنگ آمیزی ۲۷ مخزن مکانیزه جمع آوری پسماند در شهرک امیرکبیر

رنگ آمیزی ۲۷ مخزن مکانیزه جمع آوری پسماند در شهرک امیرکبیر

در راستای حفظ نظافت مخازن مکانیزه، تعداد ۲۷ عدد از مخازن مکانیزه جمع آوری پسماند شهری در شهرک امیر کبیر رنگ آمیزی شد.
به همت ناظرین و پاکبانان سازمان مدیریت پسماند مستقر در منطقه ۵ اراک، طی ۲۴ ساعت گذشته مخازن مکانیزه شهرک امیرکبیر، جهت ایجاد سیمای مناسب و حفظ پاکیزگی شستشو و رنگ آمیزی شدند.


:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات