بازدید معاون حفاظت و بهره برداری و مدیر کل دفتر رودخانه و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران از برخی طرح های آبی شرکت آب منطقعه ای البرز

بازدید معاون حفاظت و بهره برداری و مدیر کل دفتر رودخانه و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران از برخی طرح های آبی شرکت آب منطقعه ای البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای البرز آقای مهندس حبیبی معاون محترم حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران و خانم مهندس جعفری مدیر کل دفتر رودخانه و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران از طرح ساماندهی رودخانه سرخاب و رودخانه کردان همچنین بخش هایی از طرح تغذیه مصنوعی هشتگرد بازدید نمودند طی این بازدید که آقای مهندس نجفیان مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز، مهندس مظفریان معاون طرح و توسعه شرکت و مدیران پروژه های مربوطه حضور داشتند، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز در مورد خصوصیات فنی، میزان پیشرفت و اهمیت این پروژه ها در کنترل سیلاب های احتمالی و سایر تمهیدات شرکت آب منطقه ای البرز در راستای جلوگیری از خسارات و تلفات احتمالی سیلابها و همچنین استفاده از روان آبها در جهت تغذیه آبخوانها، توضیحاتی ارائه نمود.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات