دوره آموزشی  شناسایی و جمع آوری خزندگان در اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی برگزار شد.

دوره آموزشی شناسایی و جمع آوری خزندگان در اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات