بازدید مدیر کل، معاونین و جمعی از روسای ادارات صف و ستاد اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان از مجموعه مس شهید باهنر کرمان

بازدید مدیر کل، معاونین و جمعی از روسای ادارات صف و ستاد اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان از مجموعه مس شهید باهنر کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات