تغییر ساعت کاری خط یک و خط ۲ قطارشهری مشهد از ابتدای تیرماه

تغییر ساعت کاری خط یک و خط ۲ قطارشهری مشهد از ابتدای تیرماه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

منبع خبر

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

نظرات