تغییر ساعت کاری خط یک و خط ۲ قطارشهری مشهد از ابتدای تیرماه

تغییر ساعت کاری خط یک و خط ۲ قطارشهری مشهد از ابتدای تیرماه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات