غربالگری دیابت ۲۷ هزار و ۷۰۰ نفر در مشهد توسط اتوبوس دیابت

غربالگری دیابت ۲۷ هزار و ۷۰۰ نفر در مشهد توسط اتوبوس دیابت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات