جلسه ممیزی عملکرد معاونت ها و مدیریتها توسط هییت‌مدیره در شرکت...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ؛ در راستای تحقق سند ابلاغی توسعه مدیریت شرکت ، در هفتمین جلسه اعضاء هیئت مدیره ، اولین نشست بررسی عملکرد حوزه معاونت طرح و توسعه با حضور مدیر عامل شرکت ، اعضاء هیئت مدیره ، معاون طرح و توسعه، مدیران بخشهای فنی، مجریان و کارشناسان حوزه مربوطه برگزار گردید،...

در این جلسه در ابتداء رضوی ، معاون طرح و توسعه گزارشی از آخرین وضعیت فعلی پروژه ها ، اعتبارات مورد نیاز و برنامه های مورد نظر ارائه و ضمن برشمردن اقدامات انجام شده در این خصوص  گزارشی کامل به سمع و نظراعضاء هیئت مدیره رسانید ، سپس اعضاء هیئت مدیره پس از استماع گزارش ایشان ، نسبت به طرح سوالات مورد نظر پرداختند و در ادامه مجریان طرح های اجرائی ضمن پاسخگوئی به سوالات مطروحه ، نسبت به ارائه گزارش مختصری از وضعیت پروژه  مربوطه به خود اقدام نمودند ، در ادامه جلسه درویشی مدیر عامل شرکت ضمن قدردانی از زحمات معاون طرح و توسعه شرکت و مجریان و کارشناسان این حوزه  با اشاره به اینکه سطح کارشناسی شرکت در حوزه اجرائی طرح ها توانمند و دارای دانش فنی روز و به هنگام میباشد از همه کارشناسان درخواست نمود نسبت به رصد هر روزه فعالیت پروژه های مربوطه اقدام وضمن برنامه ریزی به موقع و مناسب  برای پیشبرد کار و فعالیت اجرائی در زمینه جذب اعتبارات مورد لزوم همه مساعی خود را بکار گیرند ، درویشی به این نکته هم اشاره داشت که سرعت انجام کار نباید تاثیر بر روند کیفی انجام آن داشته باشد و در واقع باید ضمن تسریع در انجام عملیات اجرائی مسئله کیفیت نیز مد نظر قرار گیرد ، ایشان بدنه نیروی انسانی شرکت به ویژه معاونت طرح و توسعه را پویا ؛ ساعی و با دانش نام برد و از همه کارشناسان  رعایت اخلاق حرفه ای، عمل به انجام وظیفه کاری  و خدمتگزاری هر چه بیشتر به مردم استان را خواستار شد ،

درویشی ، مدیر عامل شرکت همچنین با اشاره به اینکه مجریان طرح ها باید تعامل بیشتری را  با حوزه برنامه ریزی و بهره برداری در حین عملیات اجرائی داشته باشند این امر را بسیار ضروری توصیف نمود ایشان استفاده از تجربیات موفق و دانش روز دنیا را عاملی برای  حفظ سرمایه کشور که متعلق به آیندگان است موثر دانست ،  در پایان وی  بر لزوم ایجاد فضای کار و تلاش همراه با همدلی در همه همکاران تاکید و ارتقای روحیه همکاری و تعلق سازمانی را عامل پیشبرد اهداف و تعالی شرکت دانست  .

این نشست همچنان که اشاره گردید  در راستای سند ابلاغی توسعه مدیریت شرکت برگزار و کمیسیون و کمیته های مربوطه در حال شکل گیری میباشند و سایر معاونت های شرکت نیز توسط اعضاء هیئت مدیره در سالجاری مورد ممیزی و بررسی عملکرد قرار خواهند گرفت .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات