اجلاس روسای کمسیون های گردشگری کلانشهرها و مراکز استانها/ عبدالهی: استفاده از ظرفیتهای موجود در دیپلماسی شهری و توجه به مشارکت موثر مردم و بخش خصوصی زمینه ساز توسعه گردشگری شهری است

اجلاس روسای کمسیون های گردشگری کلانشهرها و مراکز استانها/ عبدالهی: استفاده از ظرفیتهای موجود در دیپلماسی شهری و توجه به مشارکت موثر مردم و بخش خصوصی زمینه ساز توسعه گردشگری شهری است

رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در اجلاس روسای کمیسیون های گردشکری کلانشهرها و مراکز استان های کشور استفاده از ظرفیتهای موجود در دیپلماسی شهری و توجه به مشارکت موثر مردم و بخش خصوصی را زمینه ساز توسعه گردشگری شهری ذکر نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، مجید عبدالهی که چهارشنبه ۲۹ خرداد در اصفهان سخن می گفت، اظهار کرد: در حوزه گردشگری شهری با توجه طیف بندی شهرها از نظر جمعیتی شاهدیم که یک درصد تعداد شهرهای کشور معادل ۳۷درصد جمعیت ۶۰ میلیونی شهرها را در خود جای داده اند.

وی افزود: از طرف دیگر حدود ۱۲۰۰ شهر زیر۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کشور است که از این تعداد۹۴۶ شهر زیر ۲۰ هزار نفر هستند و ظرفیت های هریک از این شهرها از نظر زیرساختها و قابلیت های اقتصادی و اجتماعی با هم متفاوت است

وی در ادامه گفت: وظایف قانونی شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر در حوزه گردشگری بیشتر متمرکز بر معاضدت و مشارکت با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور است. گرچه در وظایف و مسوولیتهای سازمان های اجتماعی و فرهنگی شهرداریها؛ وظایف و مسوولیتهایی در حوزه گردشگری و برنامه ریزی در این زمینه به این سازمان ها واگذار شده است.

عبدالهی در ادامه گفت: استفاده از ظرفیتهای موجود در دیپلماسی شهری از جمله عضویت در نهادهای بین المللی و انعقاد قراردادهای خواهر خواندگی می تواند بسترساز توسعه گردشگری در کشور در تعامل با کشورهای خارجی باشد.

رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور همچنین اظهار کرد: در انجام امور گردشگری، تفکیک امور ملی و محلی ضرورت دارد تا نقش دولت در نهادهای محلی در این زمینه روشن شود. به استناد بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی حجم تصدی های دولت و واگذاری آن به نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها و دهیاری ها، می توان اموری در حوزه گردشگری و حفظ میراث فرهنگی را متناسب با ظرفیتهای شهرداریها به آنها واگذار نمود.

وی ادامه داد: در سند آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی کلانشهرها در قالب بند یک آن دستورالعمل، نحوه مشارکت شوراهای اسلامی شهرها در شناسایی، معرفی و پاسداری از میراث معنوی و ناملموس باید تهیه شود که مراحل بررسی آن در کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت در حال انجام است.

عبدالهی تاکید کرد: توجه به نقش مردم در حوزه گردشگری و مشارکت آنها و استفاده از توان بخش خصوصی نیز قابل توجه است.

وی افزود: آموزش عمومی و آموزش حرفه ای و تخصصی به شوراهای اسلامی در زمینه گردشگری نیز ضرورت دارد که سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طرح آموزش همگام شوراها و شهرداریها را در دستور کار دارد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات