امورارتباطات سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت: حضوراعضای اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در تماشاخانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت به روایت تصویر

امورارتباطات سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت: حضوراعضای اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در تماشاخانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت به روایت تصویر

حضوراعضای اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در تماشاخانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت به روایت تصویر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات