یادداشت مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران به مناسبت آغاز هفته صرفه جویی

یادداشت مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران به مناسبت آغاز هفته صرفه جویی

هر ساله هفته اول تیر، هم زمان با شروع فصل تابستان، هفته صرفه جویی در مصرف آب نام گذاری می شود که امسال با توجه به شرایط حاکم بر کشور بخش برق نیز به آن اضافه شده است. از این رو با عنایت به محدودیت منابع آبی کشور، از سالیان پیش با شروع فصل تابستان در اولین هفته تیرماه، فعالیت های فرهنگی واطلاع رسانی گسترده ای در سراسر کشور به منظور تشویق و ترغیب مشترکان برای مدیریت مصرف و کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب شرب انجام می گیرد. اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها می شود و زمینه ای برای گسترش عدالت است. از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فناوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات