طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اجرایی شد

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اجرایی شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات