شصت و سومین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها

شصت و سومین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها

بیانیه نشست تخصصی کمیسیون فرهنگی و شهر هوشمند
شصت و سومین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها
شصت و سومین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت - کمیسیون فرهنگی و شهر هوشمند در پایان شصت و سومین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها بیانیه ای به شرح ذیل صادر نمود.
نشست کمیسیون فرهنگی - گردشگری و شهر هوشمند با حضور اعضای هیئت رئیسه شوراهای ۱۰ شهر مرکز استان تشکیل و با اظهار امتنان از تلاش و پذیرایی شورای محترم اسلامی شهر رشت و بحث و گفتگو پیرامون دستورات پیشنهادی و استماع دو گزارش حوزه فرهنگی و فناوری اطلاعات شهر رشت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱- به جهت اهمیت توجه به حوزه گردشگری پیشنهاد گردید عنوان کمیسیون به فرهنگی - گردشگری و شهر هوشمند تغییر یابد.
۲- با مرور ابعاد فعایتهای فرهنگی و ضرورت تامین منابع پایدار جهت توسعه این فعالیتها تاکید گردید که اقتصاد فرهنگ مورد توجه شوراهای اسلامی شهر قرار گیرد.
۳- توجه به اقتصاد فرهنگ و ایجاد درآمد پایدار در این بخش مورد تاکید قرار گرفت.
۴- بسط و ارتقا وتوسعه فعالیتهای فرهنگی شهرداریها مورد توجه قرار گرفته و تاکید شود.
۵- ظرفیتهای میراث فرهنگی و طبیعی - کتاب و ورزش - زیست بومها و بومگردی - تبادلات فرهنگی بین شهرها و خواهر خواندگی بین شهرها - سرمایه گذاری بخش خصوصی ایرانیان خارج از کشور - توسعه گردشگری به عنوان منابع درآمدی مورد توجه قرار گیرد.
در حوزه شهر هوشمند:
۱- پشتیبانی از ارتقاء جایگاه شهر هوشمند و اختصاص بودجه لازم
۲- اعلام آمادگی شوراهای اسلامی کلانشهرها جهت پشتیبانی از طرحها و لوایح وپروژه های توسعه شهر هوشمند
۳- در حوزه های ششگانه (حمل و نقل - محیط زیست - حکمرانی - اقتصاد - شهروندان)
۴- ارتقای جایگاه سازمان / واحد فناوری اطلاعات کلانشهرها در ساختار سازمانی شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر متناسب با توسعه تکنولوژی و تحولات عصر فناوری و ماموریتها خطیر با ابعاد فنی اجرایی و اقتصادی توسعه شهر هوشمند
۵- تاکید بر تسریع تحول شهرداریها به شهرداری هوشمند از طریق هوشمندسازی فرآیندها با هدف اعتماد عمومی و رضایت شهروندان به واسطه دریافت خدمات از طریق ابزارهای دیجیتال و حذف مراجعات مکرر - افزایش شفافیت و مبارزه با فساد اداری - کاهش هزینه های عملیاتی حذف بروکراسی زائد و دوباره کاریها - افزایش سرعت فرآیندها و تقویت پویایی شهری
۶- تشکیل شرکت مشترک مشاوره و طراحی و تعریف پلتفرم مشترک
۷- اشتراک گذاری لیست وکارکرد سامانه های فعال شهرداریها - اقدامات پروژه ها در حوزه شهر هوشمند و شهرداری هوشمند - به منظور تبادل تجارب و کاهش هزینه ها و ارزیابی سطح فعالیت سازمان فاوای کلانشهرها
۸- ادامه نشست مشترک کارگروه شهر هوشمند و مدیران سازمان فاوا شهرداریها در یکی از شهرهای مشهد – شیراز و تهران
۹- تشکیل جلسات کارگروه به صورت ماهانه از طریق ویدئو کنفرانس و یا حضوری به صورت نوبتی در یکی از کلانشهر ها
۱۰- تاکید بر ارائه آموزش های کاربردی توسط شهرداریها به شهروندان جهت دستیابی به شهروندان هوشمند
۱۱- تاکید بر لزوم توجه به مدیریت یکپارچه شهری به منظور تسهیل و تسریع خدمات رسانی به شهروندان، ارتقا کارآمدی وکاهش هزینه ها و یکپارچه سازی سامانه های شهری به منظور مدیریت بهینه خدمات شهری
۱۲- توجه به اقتصاد دانش بنیان شهری و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها از طریق ارزش افزوده حاصل از داده کاوی اطلاعات و اجرای پروژه های شهر هوشمند
۱۳- تاکید بر تسهیل فرآیند توسعه شهر هوشمند از طریق مشارکت شهرداریها با بخش خصوصی
۱۴- اشتراک گذاری تحقیقات و مطالعات بهینه کاوی شهرهای پیشرو در دنیا و احصاء نقاط قوت و ضعف آنها به منظور بهره برداری و برنامه ریزی
۱۵- تاکید بر ایجاد امکان شهروندان به اطلاعات شهری در راستای شفافیت، گزارش دهی و توسعه کارآفرینی و تشویق و توسعه استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا در حوظه شهر هوشمند و عدم تصدیگری شهرداری ها
۱۶- استفاده از ظرفیت شورای عالی استان ها و کارگروه کلان شهر های دولت در جهت توسعه و تسریع هوشمند سازی شهرها و جذب حمایت های دولت
۱۷- تاکید مجدد بر تشکیل شورای راهبردی شهر هوشمند در کلانشهرها با هدف هماهنگی ، تعامل و پیگیری فعالیت ها
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات