کاهش تصدی گری در اولویت است و با انجام سازو کارهای اصولی و مناسب باید برخی از خدمات رسانی را به بخش خصوصی واگذار نمائیم

کاهش تصدی گری در اولویت است و با انجام سازو کارهای اصولی و مناسب باید برخی از خدمات رسانی را به بخش خصوصی واگذار نمائیم

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، جلسه کمیسیون توسعه مدیریت با حضور مدیر عامل، معاونین، مدیران و تنی چند از کارشناسان شرکت برگزار گردید ، در ابتدا شیخی فر مدیر فناوری و اطلاعات و توسعه مدیریت اطلاعاتی در خصوص مصوبات جلسات قبلی و اقدامات انجام شده ارائه و در ادامه به طرح موضوعات و برنامه های پیش رو پرداخت ، وی در پایان نیازها و برنامه های دفتر فناوری را مطرح و بیان نمود. سپس درویشی مدیر عامل شرکت گفت یک شرکت برای رسیدن به اهداف خود باید داده ها و اطلاعات دقیقی در دست داشته باشد که این مهم را می توان از طریق دفتر فناوری و اطلاعات و توسعه مدیریت اخذ نمود تا اولویت ها و ضرورتهای یک سازمان شناسایی و برای پیشبرد آن برنامه ریزی های لازم صورت پذیرد. وی در ادامه به بررسی نیازها و مشکلات حوزه فناوری پرداخت و بر تمرکز زدایی ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات