مدیریت مصرف آب و انرژی، افکار عمومی و رسانه

مدیریت مصرف آب و انرژی، افکار عمومی و رسانه

یکشنبه دوم تیرماه به نام « مدیریت مصرف آب و انرژی، افکار عمومی و رسانه » نام گذاری شده است. این نام گذاری که ناظر به نقش حساس و با اهمیت فرهنگ و رسانه به مثابه چراغ راه مدیریت مصرف آب بوده است، مسئولیت روابط عمومی های بخش آب را در کشور دوچندان می کند. برای تبیین اهمیت این موضوع، لازم است که به اخبار توسعه ای وزارت نیرو در سال های گذشته مروری داشته باشیم. خواهیم دید که وزارت نیرو و مدیریت آب کشور در زمینه ساخت سدها و تاسیسات تامین و انتقال آب، دستاوردهای ارزنده‌ای داشته‌اند؛ به گونه ای که هم اکنون کشور ما در نزدیکی سقف توسعه منابع آب قرار دارد و این بدان معناست که در آینده‌ای نزدیک، دیگر منابع آب سطحی غیرقابل برنامه‌ریزی وجود نخواهد داشت. از این رو، تغییر رویکرد از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا و نیز نگاه فرابخشی و جامع‌نگر به موضوع ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات