جلسه کمیسیون انرژی،استانداردمصالح و محیط زیست ویژه اجلاس

جلسه کمیسیون انرژی،استانداردمصالح و محیط زیست ویژه اجلاس


جلسه کمیسیون انرژی،استانداردمصالح و  محیط زیست ویژه اجلاس

جلسه کمیسیون انرژی،استانداردمصالح و  محیط زیست ویژه اجلاس در مورخ ۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵ با حضور نماینده کمیسیون انرژی،استانداردمصالح و  محیط زیست استانها در محل شورای مرکزی برگزار گردید.
۱-در ابتدای جلسه گزارش عملکرد کمیسیون انرژی،استانداردمصالح و  محیط زیست شورای مرکزی  در دوره هفتم به شرح موضوعات زیر و اقدامات مربوط به آن ارائه گردید.
۱) نظام نامه تشکیل کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست استان ها
۲) شیوه نامه تشکیل ساختار راهبردی و اداری استاندارد سازی ساختمان
۳)آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها
۴) بازنگری مقررات ملی ساختمان
۵) بازنگری سرفصل های آموزشی
۶) دوره آموزش تربیت مدرس انرژی
۷) بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان
۸) صلاحیت ممیزی و بازرسی انرژی
۹) مدل سازی انرژی
۱۰) تفاهم نامه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی با انجمن احتراق ایران
۱۱) مباحث الگوی ساختمان سبز
۱۲) دبیرخانه نشان تعالی ساختمان سبز و اعطای نشان تعالی ساختمان سبز

۲- در ادامه، نماینده کمیسیون انرژی،استانداردمصالح و  محیط زیست استانها در خصوص موارد گزارش شده در بند۱ و موضوعات مربوط به استان خود اعم از اقدامات انجام شده ، دغدغه های استانی و ... صحبت کردند.
۳-پس از بحث و بررسیها نهایتاً جلسه با تصویب ۳ بند برای قطعنامه اجلاس ۲۲ به پایان رسید که به شرح زیر می باشد:


بندهای مصوب:
۱-در راستای اجرای ماده ۳ آئین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها و همچنین مواد ۳۸ و ۴۴ قانون توسعه برنامه ششم، هیات عمومی از شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی نسبت به عملیاتی نمودن  و اجرایی شدن ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و نیز اجرایی نمودن طرح ممیزی انرژی و مدیریت پسماند (بازیافت آب و انرژی) و در کل مدیریت سبز در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان  اقدام نماید.
۲-با عنایت به تبصره ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، که وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و صنایع و همچنین کلیه تولید کنندگان ، وارد کنندگان و توزیع کنندگان را مکلف به استفاده از مصالح استاندارد نموده است.  هیات عمومی از وزارتخانه های مذکور و شورای مرکزی تقاضا دارد نسبت به تدوین و اجرایی نمودن شیوه نامه تشکیل ساختار راهبردی و اداری استاندارد سازی ساختمان و نیز نظارت در مبدا تولید مصالح و تجهیزات اقدام نماید و نسبت به بازرسی استاندارد مصالح اهتمام ویژه انجام دهند.
۳-با هدف ارتقا و اعتلای مهندسی در کشور هیات عمومی از شورای مرکزی ، وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تقاضا دارد نسبت به تربیت و آموزش ارزیابان سبز و بازرسین انرژی و ساختمان سبز و نیز راه اندازی دبیرخانه نشان تعالی کیفیت و ساختمان سبز اقدام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات