دوستدار محیط زیست سه بهله پرنده شکاری را به اداره حفاظت محیط زیست کهنوج کرمان تحویل داد

دوستدار محیط زیست سه بهله پرنده شکاری را به اداره حفاظت محیط زیست کهنوج کرمان تحویل داد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات