تاکید مدیر منطقه چهار...

تاکید مدیر منطقه چهار...

مدیر منطقه چهار شهرداری یزد بر الزام دستگاه های خدمت رسان در اخذ استعلام قبل از واگذاری انشعابات آب، برق و گاز از شهرداری تاکید نمود.

به گزارش روابط عمومی منطقه چهار شهرداری یزد علیرضا مشایخی بر الزام دستگاه های خدمت رسان در اخذ استعلام قبل از واگذاری انشعابات آب، برق، گاز و ...  از شهرداری تاکید نمود و افزود: با توجه به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و در راستای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی و ملی و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها و ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری ها در حاشیه شهر، دستگاه های خدمت رسان از  ارائه خدمات آب، برق، گاز و سایر انشعابات، قبل از استعلام شهرداری خودداری نمایند.

مدیر منطقه چهار شهرداری یزد با بیان این که شرکت های خدمات رسان با صرف هزینه از بیت المال مبادرت به احداث شبکه و اقداماتی از قبیل حفاری و لوله گذاری می نمایند و برای جبران هزینه های انجام شده مجبور به واگذاری انشعابات به مردم می شوند، تاکید کرد: به موجب قانون، شرکت های خدمات رسان از ارائه خدمت در اراضی  استفاده کنندگان غیر مجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز  منع شده اند.

مشایخی تصریح کرد: ضروری است دستگاه های خدمات رسان به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم وتخلفات احتمالی در تصرف اراضی دولتی یا تصرف حریم راه ها و گسترش بی رویه شهرنشینی در حاشیه شهرها، قبل از آغاز عملیات حفاری، احداث شبکه یا فعالیت های عمرانی به ویژه در اراضی دولتی در معرض تصرف و درحاشیه شهر و مناطق با کاربری غیرمسکونی از ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیز داری، حمل و نقل جاده ای و شهرداری ها حسب مورد استعلام به عمل آورند.

وی از شهروندان خواست قبل از اقدام برای اخذ پروانه ساختمان از دستگاه های خدمات رسان مسئول و متولی در حوزه زمین استعلام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات