برگزاری جلسه کمیته مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای یزد

برگزاری جلسه کمیته مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای یزد

پانزدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای یزد با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران و اعضای کارگروه ارزیابی عملکرد شرکت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در ابتدای این نشست «محمدمهدی جوادیان زاده» براهمیت تدوین برنامه عملیاتی مناسب و تاثیر آن در شناسایی موانع انجام کارها و تسریع در رسیدن به اهداف تعیین شده تاکید کردند. همچنین در این جلسه برنامه های عملیاتی تدوین شده برای سال ۹۸ مرور و مقرر گردید پس از اعمال اصلاحات لازم، ارزیابی برنامه ها در دوره های زمانی ۶ ماهه توسط اعضای کارگروه ارزیابی عملکرد انجام پذیرد. لازم به ذکر است: در پایان نشست در خصوص ادامه فرآیند ارزیابی عملکرد سال ۹۷ جشنواره شهید رجایی، هماهنگی های لازم انجام شد تا در مرحله ارزیابی استانی، تعامل مناسب با ارزیابان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان صورت گیرد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات