شرکت آب منطقه ای هرمزگان واحد برتر در زمینه سازگاری با کم آبی در کشور

شرکت آب منطقه ای هرمزگان واحد برتر در زمینه سازگاری با کم آبی در کشور

شرکت آب منطقه ای هرمزگان بعنوان واحد برتر در زمینه سازگاری با کم آبی از طرف وزیر نیرو تقدیر شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان : دکتر اردکانیان با اهدای لوح از دبیر کار گروه سازگاری با کم آبی استان هرمزگان تقدیر بعمل آوردند. دراین لوح تقدیر آمده است: توسعه و پویایی کشور و بالندگی نسل های آتی ، مرهون مسئولیت پذیری نسل حاضر در بهره گیری بهینه ازسرمایه ها ومنابع خدادی این سرزمین است . نظر به اینکه اقدامات شایسته آن شرکت در زمینه تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان هرمزگان که در اولین نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی (۵-۳ تیر ماه ۱۳۹۸) نیز ارائه شده ، به تشخیص کمیته علمی این رویداد ، شایسته کسب عنوان واحد برتر قابل تقدیر در زمینه سازگاری با کم ابی شناخته گردیده است ، بدین وسیله از اهتمام ان مجموعه قدرانی نموده و توفیق ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات