برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی و کمیته بحران شهرستان بم

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی و کمیته بحران شهرستان بم

در جلسه کمیته برنامه ریزی و جلسه مدیریت بحران شهرستان بم نسبت به مطالبات تعیین حریم و بستر رودخانه ها و برخورد با متصرفین حریم و بستر رودخانه ها و همچنین تکمیل طرح اضطراری مقابله با سیل بحث و تبادل نظر صورت گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بم در تاریخ ۱ تیرماه ۹۸ در فرمانداری این شهرستان با حضور نماینده مردم شرق استان جناب آقای نیکزادی، فرماندار، مدیر امور منابع آب وجمعی از روسای ادارات برگزارگردید. در این جلسه نسبت به اعتبارات شهرستان بحث وتبادل نظر صورت گرفته شد که در این جلسه مدیر امور منابع آب بم در خصوص جذب میزان اعتبارات سال ۹۸ مطالبات تعیین حریم و بستر رودخانه های شهرستان بم به مبلغ ۲۰۰میلیون ریال را پی گیری و اعتبارات فوق تخصیص داده شد. همچنین جلسه ستاد بحران در تاریخ ۱ تیرماه ۹۸ در فرمانداری شهرستان بم ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات