دیدارمسئول حفاظت محیط زیست شهرستان درمیان با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان به مناسب هفته قوه قضائیه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات