آمادگی دادستانی برای تسهیل پیگیری پرونده های محیط زبستی/ با قدرت در مقابل صاحبان قدرت و ثروت ایستادگی شود.

آمادگی دادستانی برای تسهیل پیگیری پرونده های محیط زبستی/ با قدرت در مقابل صاحبان قدرت و ثروت ایستادگی شود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات