شناسایی شکارچی خرس در نکا با همکاری دوستداران محیط زیست

شناسایی شکارچی خرس در نکا با همکاری دوستداران محیط زیست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات