جلسه بررسی مشکلات و چالشهای زباله سوزهای ساری و نوشهر در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تشکیل شد

جلسه بررسی مشکلات و چالشهای زباله سوزهای ساری و نوشهر در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تشکیل شد

جلسه بررسی وضعیت موجود، مشکلات و چالشهای زباله سوزهای ساری و نوشهر از سوی دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و با حضور حسین رجب صلاحی معاون امور شهرداری های این سازمان و مسوولان استان مازندران در سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، در این جلسه گزارشی از عملکرد و میزان پیشرفت فیزیکی ساخت زباله سوز ساری ارائه و اعلام شد که ۴۱درصد در حوزه ابینه، ۶۶درصد در خرید تجهیزات و ۲۰درصد در نصب تجهیزات دارای پیشرفت می باشد.

در این جلسه پس از ارایه گزارش های کارشناسی مقرر شد با توجه به اهمیت برنامه زمان بندی و تعیین اعتبارات اولویت دار، اجرای باقیمانده عملیات ساختمانی، اجرای خط انتقال آب از تصفیه خانه،برق رسانی و حمل باقیمانده جهت تخصیص اعتبار مطرح گردید.

همچنین بر اساس اولویت های مطرح شده اسناد مناقصه مربوط به اجرای خط انتقال آب از تصفیه خانه تهیه و مناقصه آن در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است و مقرر گردید طی هفته اینده فرایند تعیین پیمانکار صورت پذیرد.

ضمنا در خصوص برق رسانی، اسناد مناقصه تهیه و مقرر گردید طی هفته آینده فرایند در روزنامه رسمی منتشر و قدامات مربوط به این بخش انجام شود.

در ادامه گزارشی از عملکرد و میزان پیشرفت فیزیکی ساخت زباله سوز نوشهر ارائه و اعلام شدکه ۹۴درصد در ابینه، ۹۳درصد در خرید و حمل تجهیزات و ۷۶درصد در نصب تجهیزات دارای پیشرفت می باشد.

در ادامه در خصوص این زباله سوز مقرر شد طی مدت ۱۰ روز شرکت طرح تجارت سدید جزئیات اجرایی ساخت تصفیه خانه و واحد پردازش را به شهرداری ارائه و پس از ۱۵ روز اسناد مناقصه واگذاری تعهدات شهرداری به بخش خصوصی توسط مشاور ابنیه پروژه (شرکت طرح تمدن سبز) تهیه گردد.

همچنین مقرر گردید طی جلسات آتی با سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و سازمان برنامه بودجه اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل زباله سوز نوشهر پالایش و بررسی شود و اولویت بندی در این خصوص انجام شود.

جهت کنترل فرایند نصب و راه اندازی زباله سوز بر اساس برنامه زمانبندی ابلاغی مقرر گردید شهرداری نوشهر نسبت به انتخاب ناظر مقیم اقدام نماید.

همچنین مقرر گردید در جلسه هفته آتی در محل شهرداری نوشهر، فهرست جبهه های کاری همزمان مشخص شود و از حداکثر توان کاری و نیروی انسانی جهت تکمیل زباله سوز استفاده شود.

با توجه به تاثیر کمیت و کیفیت آب مورد استفاده در نیروگاه مقرر شد علاوه بر آب تامین شده (یک لیتر در ثانیه) توسط شهرداری، تامین مابقی آب مورد نیاز در نیروگاه تا پیش از راه اندازی در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

همچنین در خصوص پست فروش برق با توجه به زمان بر بودن نصب پست یاد شده مقرر گردید بر اساس متن قرارداد، مراجع قضایی و توافق طرفین، مسئولیت اجرایی آن طی یک ماه آینده تعیین تکلیف گردد.

شایان ذکر است پس از بازدید ماه گذشته معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از روند احداث نیروگاه زباله سوز ساری و نوشهر مقرر شد به منظور تسریع در بهره برداری این دو زباله سوز، پایش هفتگی مسایل و مشکلات مربوط به این دو نیروگاه تا رفع مشکلات اجرایی آنها از سوی استانداری مازنداران صورت پذیرد و معاونت امور شهرداری‌های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها بر این امور نظارت عالی خواهد داشت .

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات