بازدید کارشناسان محیط زیست خرمشهر از شرکت کشتی سازی اروندان و کشتی سازی شهید موسوی

بازدید کارشناسان محیط زیست خرمشهر از شرکت کشتی سازی اروندان و کشتی سازی شهید موسوی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات