استاندارفارس:  توجه به محیط زیست هم نیاز امروز است و هم منفعت آیندگان

استاندارفارس: توجه به محیط زیست هم نیاز امروز است و هم منفعت آیندگان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات