نشست هم اندیشی نگاهی به خاطرات شفاهی و تجارب شهرداری رشت در زلزله خرداد ۶۹

نشست هم اندیشی نگاهی به خاطرات شفاهی و تجارب شهرداری رشت در زلزله خرداد ۶۹

روز دوشنبه ۹۸/۴/۳  در دفتر معاونت خدمات شهر با حضور علی مقصودی معاونت خدمات شهر، سید سجاد رضایی نسب  مدیر مطالعات فنی و عمرانی ترافیک شهری، متین عاشوری مدیر نوسازی و تحول اداری،نرجس محجوب ریس اداره مطالعات و پزوهش و مهندس رسولیان مدیر اداره پیمان و امور پیمان ها و مهندس عسگری مدیر نظارت بر ساخت و ساز ها و برخی از مدیران و کارشناسان شهرداری حال حاضر و برخی از همکاران شاغل یا باز نشسته ای که در زلزله خرداد ۶۹ وظیفه خدمات رسانی پس از بحران به شهروندان رشت را برعهده داشته اند برگزار گردید.

خانم دکتر محجوب ریس اداره مطالعات و پژوهش جلسه را با باز خوانی مختصری از آمار  زلزله خرداد ۶۹ آغاز و در ادامه جناب مهندس مقصودی معاونت خدمات شهر و مهمانان حاضر در جلسه جناب آقای مهندس بیور و مهندس واهانیان نیز در خصوص زلزله خرداد ۶۹ و حال و هوای حاکم بر ان زمان و نحوه خدمات رسانی به شهروندان و ارائه تجربیات خود پرداختند.لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات