برگزاری جلسه بررسی قرارداد منعقد شده با شرکت جنگ صنعت

جلسه ای با حضور معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، نماینده مجری پروژه آب های زیرسطحی کرمان، مدیر امور قراردادها و نماینده دفتر حقوقی در خصوص قرارداد منعقد شده با شرکت جنگ صنعت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۳ تیرماه ۹۸ جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، نماینده مجری پروژه آب های زیرسطحی کرمان، مدیر امور قراردادها و نماینده دفتر حقوقی در خصوص قرارداد منعقد شده با شرکت جنگ صنعت برگزار و  در خصوص مسائل مد نظر بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات لازم در جهت حل مسائل اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات