راحتی عقل در سکوت و راحتی بدن در کنترل زبان است

راحتی عقل در سکوت و راحتی بدن در کنترل زبان است

مدیرکل حوزه وزارتی و معاونت بازرسی بسیج وزارت نیرو گفت: سلول بنیادین انسانیت انسان کلمه است و کلام مهم است به نحوی که راحتی عقل در سکوت و راحتی بدن در کنترل زبان است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "منوچهر گودرزی" در کارگاه آموزشی با موضوع ارتباط موثر با بیان این مطلب اظهار کرد: ارتباط فرآیندی است، که در آن تبادل اطلاعات، افکار و احساسات بین مردم از طریق صحبت کردن، نوشتن و یا زبان بدن صورت می گیرد. زمانی رخ می دهد که، مطلب انتقال داده شده از سمت طرف دریافت کننده درک شده باشد. اهداف ارتباط موثر شامل ایجاد یک درک مشترک، تغییر رفتار و کسب اطلاعات می باشد . وی در خصوص اجزاء ارتباط موثر تصریح کرد: ارتباط موثر با رمزگذاری و مهارت انتقال درست پیام در یک مسیر روشن و مستقیم، به گیرنده پیام آغاز می گردد که به گیرنده اجازه رمزگشایی ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات