ایجاد شبکه نوآوری صنعت ساختمان، ارمغان شورای مرکزی

ایجاد شبکه نوآوری صنعت ساختمان، ارمغان شورای مرکزی


ایجاد شبکه نوآوری صنعت ساختمان، ارمغان شورای مرکزی

پنجمین جلسه کارگروه شبکه نوآوری صنعت ساختمان با حضور نماینده فناوری ریاست جمهوری و اعضای فناوری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها تشکیل شد و دموی اولیه مربوط به شبکه نوآوری صنعت ساختمان مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این نشست نقاط ضعف دموی اولیه بررسی و در خصوص ارتباط با ذینفعان تبادل نظر گردید.
نحوه ورود اعضا و ثبت نام آنان در شبکه، نحوه ارتباط اعضای شبکه با یکدیگر، چگونگی مطرح کردن ایده در این شبکه و نحوه دریافت ایده ها توسط شرکتهای دانش بنیان، همچنین چگونگی فعالیت استارت آپ ها و نحوه تشکیل شرکت های دانش بنیان و خدمات و فعالیت های شبکه به نوآوران و فناوران از مهمترین محورهای بحث و بررسی های انجام یافته بود.
در این جلسه پس از رونمایی دموی اولیه سایت و شبکه ، اشکالات احتمالی آن برطرف گردید و مقرر شد در بررسیهای بعدی ویرایش‌های جدیدتری روی آن انجام شود.
به گفته مدیر پروژه شبکه نوآوری صنعت ساختمان در این جلسه همچنین بحث ایده بازار مطرح و درباره نحوه امتیاز گیری ایده ها و استفاده از ایده ها در فرایند تجاری سازی آنها رایزنی شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات