برگزاری نشست مشترک روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استانها و رئیس شورای مرکزی

برگزاری نشست مشترک روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استانها و رئیس شورای مرکزی


برگزاری نشست مشترک روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استانها و رئیس شورای مرکزی

جلسه کمیسیون روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها با حضور مهندس رجبی رئیس شورای مرکزی و با موضوع بررسی مسائل جاری و مهم استان‌ها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه علاوه بر طرح برخی مشکلات جاری سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ، پیشنهاد هایی بابت طرح در هیات عمومی و  گنجانده شدن  در زمره بندهای قطعنامه اجلاس ۲۲ مطرح شد. همچنین گزارش پیگیری دبیر کمیسیون روسای استان‌ها از وزارت راه و شهرسازی در خصوص شناسه ملی سازمان استانها ، تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۸ و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ارائه شد .پس ازآن  مهندس رجبی رئیس شورای مرکزی به ایراد سخن پرداخت و در پایان روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان ها به اتفاق ضمن توصیه به برگزاری به موقع انتخابات شورای مرکزی، حفظ آرامش در عین توجه به سلامت انتخابات و صیانت از آرای هیئت  عمومی را مورد توجه و تاکید قرار دادند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات