دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با رئیس دادگستری شهرستان سربیشه

دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با رئیس دادگستری شهرستان سربیشه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات