برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری و اطفاء حریق برای یگان های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان کرمان

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری و اطفاء حریق برای یگان های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات