کسری مخازن زیرزمینى استان در سال ۱۴۰۵ باید به صفر برسد

مدیر برنامه ریزى و بررسیهاى اقتصادى شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: بر مبنای سند همیاران آب،قرار است کسری مخزن ۱میلیارد و ۱۰۰میلیون متر مکعبی استان تا سال ۱۴۰۵ به صفر برسد.

سید هادی افضل نیا در گفت‌وگو با واحد خبر شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: در اجراى مصوبه هیات وزیران، از ابتدای سال ۹۷ کارگروه ملى سازگاری با کم آبی شروع به کار نمود. کارگروه استانی سازگارى با کم آبی نیز همزمان در استان و به ریاست استاندار محترم و با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل شد.

وى ادامه داد از آنجا که مبناى هر برنامه، استفاده از داده ها و اطلاعات درست و به روز است، در گام اول این طرح، وضع موجود منابع و مصارف آب استان مورد مطالعه و ارزیابى دقیق قرار گرفت.در این راستا گزارشهاى سیمای آب ۳۷ محدوده مطالعاتى و ۲۸ شهرستان توسط تیم های کارشناسی مجرب و طى بازه زمانى ۶ ماهه تهیه شد و به تصویب کارگروه استانى رسید.در این گزارشها آخرین وضعیت منابع و مصارف آب از جمله اطلاعات بیلان، چاهها،اقدامات طرح تعادل بخشى، وضعیت مخازن سدها و...به تفکیک دشت و شهرستان تشریح شده است.

در گام بعدى، چالشهاى موجود در حوزه مدیریت منابع آب تحلیل و عوامل طبیعی و انسانی موثر در ایجاد این چالشها مورد ارزیابی قرار گرفت.

افضل‌نیا در خصوص اقدامات استان برای سازگاری با کم آبی، عنوان کرد: با کمک دانشگاه فردوسى مشهد و با در نظر گرفتن الگوی مصرف آب در حوزه هاى شرب و بهداشت،صنعت و خدمات و کشاورزى، تغییرات اقلیمی پیش رو ،میزان بارش‌ها و سایر عوامل،برنامه کاهش مصرف آب در افق ۱۴۰۵ و ۱۴۲۰ تهیه و به تایید دستگاههاى اجرایی مرتبط رسید.

در این برنامه براى مدیریت مصرف شرب و بهداشت، کاهش سرانه و تلفات، براى کشاورزى،حذف اضافه برداشتها، انسداد چاههاى غیر مجاز ، تغییر الگوى کشت و افزایش راندمان و براى صنعت وخدمات هم بازچرخانى آب و استفاده از فناوریهاى نوین براى کاهش مصرف و تامین آب موردنیاز توسعه ، از طریق خرید چاههاى کشاورزى مجاز و تغییر کاربرى آنها مد نظر قرار گرفته است.

از سوى دیگر مدیریت تامین آب هم با توجه به نیازهاى افق طرح،با ارایه طرحهای جایگزینى پساب و انتقال آب از داخل و خارج حوزه تعریف شده است.

افضل نیا دامه داد: از آنجایی که براى حل بحرانهای آبی پیش آمده، آب بایست دغدغه تک تک افراد جامعه باشد، در حوزه مدیریت منابع آب نیز باید تمامی ذینفعان،ذیمدخلان و نهادهاى تصمیم ساز و تصمیم گیر نقش اساسی و عملیاتى  داشته باشند.بر این مبنا استاندار محترم جناب آقای مهندس رزم حسینی هم براى اجرایی تر شدن طرح و استفاده از توان تمامى ارکان یادشده، طرح نهایی را با عنوان همیاران آب و با همان اهداف طرح سازگارى،با تایید وزیر محترم نیرو،نمایندگان محترم استان در مجلس شوراى اسلامى،نمایندگان دستگاههاى اجرایی عضو کارگروه، دستگاه قضایى و ائمه جماعات رو نمایی کردند.

مدیر برنامه ریزى و بررسیهای اقتصادى شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی افزود:انشاالله در روزهاى آینده طرح،برای تصویب در کارگروه ملى سازگارى با کم آبی ارسال میشود.امیدواریم با تامین هزینه هاى اجراى طرح از سوى دولت محترم و با کمک همه دستگاههاى اجرایی و نهادهاى قانونى مردمى،با اجراى کامل طرح همیاران آب و با تغییر الگوى مصرف آب در تمامى بخشها بتوانیم هدف اصلی این طرح که ایجاد تعادل پایدار بین منابع و مصارف آب است را در افق تعیین شده محقق سازیم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات