جلسه آموزشی - توجیهی با دبیران گروه های تخصصی نظام پیشنهادها برگزار شد

جلسه آموزشی - توجیهی با دبیران گروه های تخصصی نظام پیشنهادها برگزار شد

مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت شرکت از برگزاری جلسه آموزشی - توجیهی با دبیران گروه های تخصصی نظام پیشنهادها ۹۸ خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "عزیزاله مولائی" با بیان این مطلب اظهار کرد: با عنایت به ابلاغ های صادره جهت گروه های کاری تخصصی نظام پیشنهادها شرکت و در راستای برنامه بهبود عملکرد تدوین شده برای نظام پیشنهادها در سال ۹۸؛ جلسه آموزشی - توجیهی با دبیران گروه های کاری تخصصی نظام پیشنهادها برگزار شد. وی با بیان اینکه تعریف و هدف از تشکیل گروه های کاری بعنوان یکی از ارکان نظام و وظایف آنها، چگونگی بررسی پیشنهاد و اعلام نتیجه آن (بهمراه انواع نتایج بررسی و شیوه عمل در آنها)، چگونگی اجرا یا انجام اقدامات لازم برای اجرای پیشنهادها توسط گروه کاری تخصصی از جمله محورهای ذیل این جلسه می باشد، تصریح کرد: نحوه جبران خدمات اعضاء گروه کاری تخصصی، ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات