سومین کارگاه تدوین برنامه جامع مدیریت و احیاء تالاب جازموریان با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان و اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان برگزار شد.

سومین کارگاه تدوین برنامه جامع مدیریت و احیاء تالاب جازموریان با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان و اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات