فعالیت ۳۴ بیمارستان بدون گواهی ایمنی از آتش‌نشانی

فعالیت ۳۴ بیمارستان بدون گواهی ایمنی از آتش‌نشانی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات