بلوار پیروزی در شهرک قائم به نام شهید وحیدرضا رسولی نامگذاری شد

بلوار پیروزی در شهرک قائم به نام شهید وحیدرضا رسولی نامگذاری شد

تابلوهای راهنمایی مسیر در هدایت و راهنمایی رانندگان و شهروندان و توزیع مناسب ترافیک در شبکه معابر شهری تاثیر بسزایی دارند و از آنجا که یکی از وظایف سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک نصب تابلوهای راهنمایی معابر تحت نظارت این سازمان می باشد.
تابلوی راهنمای بلوار شهید وحیدرضا رسولی پس از اخذ مجوزهای قانونی توسط عوامل اجرایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک طراحی، ساخته و در محل مورد نظر نصب گردید.لازم به ذکر است که تابلوهای خیابان های فرعی این بلوار نیز مرتبط با نام مذکور تعویض شدند.
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات