ارائه طرحهای پژوهشی درخصوص حفاظت ازتالاب جازموریان درکارگاه تخصصی تدوین برنامه جامع مدیریت واحیا تالاب جازموریان

ارائه طرحهای پژوهشی درخصوص حفاظت ازتالاب جازموریان درکارگاه تخصصی تدوین برنامه جامع مدیریت واحیا تالاب جازموریان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات