برگزاری نشست اعضاء فنی و حقوقی کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه...

نشست تخصصی اعضاء فنی و حقوقی کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها با حضور دبیران کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیرزمینی و مدیران دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی استان های کرمان، بوشهر و سیستان و بلوچستان‌ و مسئولان از شرکت مدیریت منابع آب ایران به میزبانی شرکت آب منطقه ای کرمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۵ تیر ماه ۹۸ نشست تخصصی اعضاء فنی و حقوقی کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها با حضور دبیران کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیرزمینی و مدیران دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی استان های کرمان، بوشهر و سیستان و بلوچستان‌به میزبانی شرکت آب منطقه ای کرمان برگزار گردید .

در این نشست‌آقای مدنیان مدیرکل دفتر حقوقی و آقای مصطفوی مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب  شرکت مدیریت منابع آب ایران و هیئت همراه و همچنین مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و مهندس عربپور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت حضور داشتند .

مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در این نشست ضمن خیر مقدم به مهمانان خاطرنشان کرد: کار اعضای فنی و حقوقی کمیسیون های مذکور بسیار سخت و البته از اجر معنوی بسیار بالایی برخوردار است .

وی، خصوصیت دوم اعضای کمیسیون ها را استقلال آنان دانست و سرعت در کار را از جمله مواردی دانست که کمیسیون های مد نظر باید به آن توجه داشته باشند .

وی ادامه داد: عضو کمیسیون باید سالمترین فرد مجموعه از لحاظ فکری و روحی باشد که قطعا همین گونه است .

مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کرمان نیز به تشریح خلاصه ای از وضعیت منابع آب استان کرمان پرداخت .

لازم به ذکر است در این نشست‌آقای مدنیان مدیرکل دفتر حقوقی و آقای مصطفوی مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب  شرکت مدیریت منابع آب ایران ضمن تشریح اهداف برگزاری این نشست ها در سراسر کشور که اولین آن در استان کرمان رخ داده است، به سوالات حاضرین پاسخ دادند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات