آخرین اخطار زیست محیطی به یک کشتارگاه مرغ در فریمان

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات