نشست کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و پایش اخلاق حرفه ای ویژه اجلاس

نشست کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و پایش اخلاق حرفه ای ویژه اجلاس


نشست کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و پایش اخلاق حرفه ای ویژه اجلاس

جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و پایش اخلاق حرفه ای ویژه بیست و دومین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور نمایندگان اکثریت استان ها در محل شورای مرکزی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در ابتدای جلسه مهندس اسماعیلیان، رییس کمیسیون ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های کمیسیون، بر ضرورت تشکیل کارگروه پایش اخلاق حرفه ای در استان ها با توجه به ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکید کرد.
در ادامه جلسه نمایندگان استان ها ضمن ارائه خلاصه گزارش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در استان، در خصوص تشکیل کارگروه پایش اخلاق حرفه ای در استان توضیحات تکمیلی ارائه و به اولویت های ضروری جهت درج در قطعنامه پایانی اجلاس اشاره نمودند.
پس از ارائه گزارش و پیشنهاد استان ها، شرح وظایف کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و پایش اخلاق حرفه ای توسط مهندس راویان ارائه و توضیحات تکمیلی در این خصوص نیز ارائه گردید.
در پایان مهندس مقومی ضمن ارائه نظامنامه اداره و تشکیل کارگروه پایش اخلاق حرفه ای در استان ها و پاسخ به سوالات مربوط در این زمینه، جمع بندی نکات مطرح شده را جهت انعکاس به هیئت عمومی بدین شرح قرائت نمود:
- توجه به مسائل اجتماعی به منظور دستیابی به جایگاه واقعی حرفه مهندسی، فرهنگ سازی، تقویت سرمایه اجتماعی، ساماندهی فضای مجازی و احیای اعتماد عمومی به جامعه مهندسی با اختصاص بودجه مشخص توسط شورای مرکزی
- اولویت بخشی به آموزش کارگاهی ارکان سازمان استان ها با هدف کمک به توسعه و ترویج اخلاق حرفه ای در ارکان سازمان
- حمایت مادی و معنوی از طرح های پژوهشی و مطالعات موردی بومی در کشور در حوزه اخلاق مهندسی
- برنامه ریزی به منظور وحدت رویه در تربیت مدرس اخلاق حرفه ای در استان ها با استفاده از ظرفیت های بومی هر استان و انتقال تجارب بین المللی
- توجه به رویکرد و سیاست توام تشویق و تنبیه در تصمیم گیری ها و تدوین شاخص ها به منظور معرفی چهره های ماندگار مهندسی با رویکرد ترویج اخلاق حرفه ای

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات