تماس ۵۶ شهروند با ۱۳۷ برای گزارش آبگرفتگی و سقوط شاخه و درخت

تماس ۵۶ شهروند با ۱۳۷ برای گزارش آبگرفتگی و سقوط شاخه و درخت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات