تماس ۸۱ هزار شهروند با ۱۳۷ در بهار ۹۸

تماس ۸۱ هزار شهروند با ۱۳۷ در بهار ۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات