حضور رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا به همراه شهردار رشت در ایستگاه صلواتی موکب خدام العتره شهرداری رشت به مناسبت فرا رسیدن شهادت امام جعفر صادق (ع) در پیاده راه فرهنگی رشت

حضور رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا به همراه شهردار رشت در ایستگاه صلواتی موکب خدام العتره شهرداری رشت به مناسبت فرا رسیدن شهادت امام جعفر صادق (ع) در پیاده راه فرهنگی رشت

به روایت تصویر ؛
حضور رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا به همراه شهردار رشت در ایستگاه صلواتی موکب خدام العتره شهرداری رشت به مناسبت فرا رسیدن شهادت امام جعفر صادق (ع) در پیاده راه فرهنگی رشت
حضور رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا به همراه شهردار رشت در ایستگاه صلواتی موکب خدام العتره شهرداری رشت به مناسبت فرا رسیدن شهادت امام جعفر صادق (ع) در پیاده راه فرهنگی رشت
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات