از برداشت بیش از ۲۹ هزار مترمکعب آب در شهرستان فیروزکوه جلوگیری شد

از برداشت بیش از ۲۹ هزار مترمکعب آب در شهرستان فیروزکوه جلوگیری شد

مدیر امور منابع آب فیروزکوه گفت: با پر و انسداد یک حلقه چاه غیر مجاز از برداشت بیش از ۲۹ هزار مترمکعب آب در شهرستان فیروزکوه جلوگیری شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "مصطفی عباسی" با اعلام این مطلب اظهار کرد: با همکاری گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی یک حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق ۴۰ متر و آبدهی ۱.۵ لیتر در ثانیه در اراضی کاریزسر از شهرستان فیروزکوه پر و مسلوب المنفعه شد. وی همچنین با بیان اینکه موضوع مذکور در جهت اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی و صیانت از منابع آبی انجام شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج بیش از ۲۹.۷ هزار متر مکعب در سال از سفره های آب زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد. عباسی ضمن تاکید بر ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ دستگاه قضایی برای ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات